Retouren

INSTRUCTIES VOOR HERROEPING/RETOURNEREN DOOR CONSUMENTEN

Het kan weleens voorkomen dat je een verkeerde bestelling hebt gedaan. Ik kan achteraf helaas zelf niets wijzigen aan je bestelling. Mocht je een foutieve bestelling hebben gedaan, stuur dan een mailtje naar info@beautystories.nl

Als de bestelling nog niet verstuurd is, kan ik hem annuleren en je geld terugstorten zodat je alsnog de juiste bestelling kan plaatsen.

Kom je er pas achter zodra de bestelling door jou is ontvangen dan kun je de bestelling retour sturen naar mij op eigen kosten zoals ik hem verstuurd heb. Dit is aangetekend en in originele staat.

Ik zal de bestelling zelf beoordelen. Mocht het product of de verpakking onnodig beschadigd zijn om het product te proberen, dan kan ik deze waardevermindering van het product aan je doorberekenen. Verpak het dus goed. Je bent zelf verantwoordelijk voor de retour zending.

Om gebruik te maken van dit recht graag eerst mailen naar info@beautystories.nl

JOUW RECHTEN

U het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen en het product te retourneren. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u het goed fysiek in bezit hebt gekregen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Beauty Stories via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u de betaling die u heeft gedaan terug, (met uitzondering van de verzend- en retourkosten) zodra het door Beauty Stories is ontvangen en beoordeeld.

Beauty Stories betaalt u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. Beauty Stories mag wachten met terugbetaling tot de goederen retour zijn gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 7 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan Beauty Stories heeft medegedeeld, aan Beauty Stories te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Beauty Stories wijst u erop dat indien u in dezelfde bestelling meerdere producten heeft besteld met een verschillende leveringstermijn, de bedenktijd ingaat op de dag nadat u, of de vooraf door u aangewezen derde, de producten heeft ontvangen. Beauty Stories behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd te weigeren.

De kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent verantwoordelijk voor de zending.

De voorwaarden die gelden voor herroeping staan vermeld in de artikelen 6 tot en met 10 van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden webshop.